DORIGO d.o.o.

Trgovina, proizvodnja i usluge

Telefon

+385 98 277 798

UVOD

Dorigo d.o.o., Zagreb, Lisičina 43, OIB: 71712985075 kao pravna osoba koja obavlja djelatnost veleprodaje žičanih proizvoda obrađuje Vaše osobne podatke radi postizanja vlastite poslovne svrhe.

Ovom Izjavom o zaštiti privatnosti Dorigo d.o.o. daje na uvid način obrade i zaštite Vaših osobnih podataka.

Ova Izjava o zaštiti privatnosti usklađena je sa Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR).

Stupanjem u ugovorni odnos s Dorigo d.o.o. povjeravate nam svoje osobne podatke.

OPĆE INFORMACIJE

I.

Voditelj obrade Vaših osobnih podataka:
Dorigo d.o.o.
Lisičina 43
10000 Zagreb
Telefon: +385 98 277 798
Web stranica: www.dorigo.hr

OBRADA PODATAKA

I.

Vaše osobne podatke obrađujemo sukladno zakonskim i ugovornim obvezama, obvezama javnog interesa te sukladno legitimnom interesu.

A.1. Osobne podatke prikupljamo u slučaju kada nam se javite emailom ili na drugi način sa željom za kupnjom naših proizvoda. Primjerice tada prikupljamo Vaše osobne podatke kao što su ime, prezime, kontakt podatak, tvrtka Vašeg poslodavca, u slučaju da ste obrtnik ili fizička osoba i Vaš OIB.

Nadalje, svi Vaši osobni podaci koji se prosljeđuju trećima, a radi ispunjenja naših zakonskih i ugovornih obveza ili legitimnog interesa prosljeđuju se sukladno našem nalogu (primjerice poštanske usluge, usluge knjigovodstva, usluge održavanja web stranice, usluge e-mail korespondencije).

SVRHA OBRADE

I.

Svrha obrade je potrebna radi osiguravanja dokaza o kupnji naših prozvoda u slučaju eventualnih spornih zaostalih potraživanja Dorigo d.o.o. Nadalje, radi zakonitog izdavanja računa na kupca i slično.

VRIJEME ČUVANJA PODATAKA

I.

Osobne podatke naših klijenata čuvamo na duži period, zbog zakonskih odredbi. Prema Zakonu o obveznim odnosima, trogodišnji rok zastare ili duže pri pokretanju spora.

Također, Vaše podatke – podatke postojećih ili bivših klijenata obrađujemo sve do Vašeg opozivanja odnosno zabrane korištenja Vaših podataka, na što imate pravo slanjem poruke na službenu e-mail adresu Dorigo d.o.o. ili slanjem dopisa na sjedište društva.

II.

Vaše osobne podatke ne prosljeđujemo izvan granica Europske Unije.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

I.

Dorigo d.o.o. jamči odgovarajući stupanj sigurnosti fizičkim, elektronskim i administrativnim mjerama, a sve kako bismo zaštitili informacije koje prikupljamo, od nezgode ili protuzakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog objavljivanja ili pristupanja osobnim podacima koji se prenose, čuvaju ili na drugi način obrađuju.

Pristup Vašim osobnim podacima omogućen je samo ovlaštenim zaposlenicima, pružateljima usluga kojima je nužno iz poslovnih razloga ili su im nužni zbog obavljanja posla.

VAŠA PRAVA

I.

– Pravo na ispravak podataka koji su netočni, nepotpuni;
– Pravo na brisanje podataka koji su nepotrebni ili su izgubili svrhu obrade, osim onih za koje zakon nalaže čuvanje u propisanim rokovima;
– Pravo na prijenos podataka koje obrađujemo u strukturiranom i jednostavnom obliku
– Pravo na prigovor i žalbu u slučaju da smatrate da se sa Vašim podacima postupa nezakonito,
– Pravo na povlačenje privole (suglasnosti) za zaprimanje naših reklamnih ponuda.

Sva gore navedena prava možete ostvariti podnošenjem Zahtjeva na službenu e-mail adresu ili na adresu sjedišta društva navedenu u poglavlju Opće informacije ove Izjave o zaštiti privatnosti.

Na Vaš Zahtjev imamo obvezu odgovoriti u roku od mjesec dana od podnošenja Zahtjeva.

Ova Izjava o zaštiti privatnosti stupa na snagu 24.05.2018. godine.