DORIGO d.o.o.

Trgovina, proizvodnja i usluge

Telefon

+385 98 277 798

 • Paljena žica

  Paljena žica proizvodi se u skladu sa standardom DIN 177 sa zateznom čvrstoćom Rm 350-370 N/mm2 i izduženjem većim od 25%. Paljena žica se koristi u građevinskoj industriji za armiranje i kod izrade šalunga, zatim u industriji za izradu sita i pletiva, u tekstilnoj industriji za vezivanje platna, za baliranje papira, u poljoprivredi za baliranje, u cvjećarstvu itd.

 • Promjer žice
  u mm
  Tolerancija u mm
  0,80 0,03
  1,00 0,03
  1,20 0,04
  1,40 0,04
  1,60 0,06
  1,80 0,04
  2,00 0,04
  2,20 0,06
  2,50 0,06
  2,80 0,06
  3,10 0,07
  4,00 0,08
 • Plastificirana žica

  Plastificirana žica se izrađuje nanošenjem plastifikata na pocinčanu žicu. Obično se pojavljuje u tamnozelenoj boji-Ral  6005, no na zahtjev kupca može se isporučiti i u drugim bojama npr. crnoj ili sivoj.
  Plastificirana žica nalazi primjenu u poljoprivredi prilikom podizanja nasada te kod postavljanja ogradnog pletiva.

 • Promjer žice
  u mm
  Promjer pocinčane
  žice u mm
  2,50 1,80
  2,80 2,20
  3,00 2,20
  3,30 2,50
 • Bodljikava žica

  Bodljikava žica se najčešće koristi za povećanje sigurnosti nekog objekta ili imovine. Obično se izrađuje se  od pocinčane žice, no može biti i plastificirana. Sastoji se od dvije isprepletene žice, u koje su na razmaku od 100 mm upletene dvije poprečne žice koje tvore bodlje. Pakiranje je obično u buntu od 100 metara koji teži cca 7 kilograma.

 • Pocinčana žica

  Pocinčana žica se proizvodi prema DIN 1548 standardu od toplo valjane žice s niskim postotkom ugljika Cmax = 0.01%. Količina nanesenog cinka je 30 – 120 g/m a zatezna čvrstoća je Rm =360 – 400 N/mm2, dok je relativno izduživanje Δ = 18 – 22%.

  Upotrebljava se za izradu univerzalnog žičanog pletiva, drugih varenih i pletenih pletiva te bodljikave žice. Najčešće se primjenjuje kod proizvoda u industriji i građevinarstvu te u poljoprivredi za podizanje vinograda, poljoprivrednih nasada, električnih ograda itd.

 • Promjer žice
  u mm
  Tolerancija u mm
  0,80 0,02
  1,00 0,03
  1,20 0,03
  1,40 0,03
  1,60 0,03
  1,80 0,03
  2,00 0,06
  2,20 0,06
  2,50 0,06
  2,80 0,06
  3,10 0,08
  4,00 0,12
  5,00 0,15