DORIGO d.o.o.

Trgovina, proizvodnja i usluge

Telefon

+385 98 277 798

 • Univerzalno pletivo

  Univerzalno pletivo je prvi izbor kod gradnje većine ograda. Ovo pletivo može biti izrađeno od pocinčane žice ili pocinčane i plastificirane žice. Može biti različitih dimenzija debljine žice, otvora oka i visine. Najčešće se koristi pocinčano univerzalno pletivo s promjerom žice od 2,0 mm i s otvorima oka 60×60 mm i standardne visine, ali na zahtjev to može varirati prema želji kupca. Kao pocinčano pa plastificirano pletivo pojavljuje se u tamnozelenoj boji debljine žice 2,5/2,6 mm s otvorima oka 60×60 mm i standardne visine. Dužine rola su obično 25 metara.

 • Pocinčano univerzalno pletivo

  Promjer žice u mm Oko u mm Visina u mm
  2,00 60 1000
  2,00 60 1250
  2,00 60 1500
  2,00 60 2000

  Plastificirano univerzalno pletivo

  Promjer žice u mm Oko u mm Visina u mm
  2,60 60 1000
  2,60 60 1250
  2,60 60 1500
  2,60 60 2000
 • Farmersko pletivo

  Farmersko pletivo svojim karakterističnim rasporedom razmaka žica (veličina otvora se povećava prema gore) služi kao barijera za male životinje i divljač. Vrlo se lako prilagođava terenu što ga čini idealnim za brdske i neravne terene. Koristi se kod ograđivanja šuma, pašnjaka, lovišta, poljoprivrednih zemljišta te kao ograda na autocestama. Obično se izrađuje od pocinčane žice te može biti pleteno i vareno.

 • Visina u cm 100 120 150
  Promjer žice u mm 2,00/2,50 2,00/2,50 2,00/2,50
  Tip mreže 100x8x30 120x9x30 150x14x15
  Razmak vodoravnih
  žica u cm
  3×10 2×15 3×20 3×10 2×15 3×20 4×5 4×10 2×15 3×20
  Broj vodoravnih žica 8 9 14
  Razmak okomitih
  žica u cm
  30 30 15 ili 30
 • Merkur ili heksagon pletivo

  Merkur pletivo je šesterokutno pletivo koje nalazi primjenu kod izrade kaveza za životinje i ptice te za ograđivanje peradi. Koristi se i u poljoprivredi za zaštitu sadnica i stabala. U građevinarstvu se može koristiti kao ojačanje kod izolacije ili armiranje žbuke. Standardna visina je 1000 mm, a isporučuje se u raznim debljinama žice i otvorima oka. Može biti pocinčano i plastificirano. Pakiranje je u rolama od 25 ili 50 metara.

 • Pocinčano merkur pletivo

  Promjer žice u mm Oko u mm Visina u mm
  0,70 13 1000
  0,80 16 1000
  0,80 20 1000
  0,90 25 1000
  1,00 50 1000

  Plastificirano merkur pletivo

  Promjer žice u mm Oko u mm Visina u mm
  0,70 13 1000
  0,80 16 1000
  0,80 20 1000
  0,90 25 1000
 • Zavareno ili punktirano pletivo

  Zavarena ili punktirana pletiva se izrađuju varenjem pocinčane žice i primjenu nalaze u poljoprivredi kod izrade kaveza za životinje ili kao zaštita i ograda, a u građevinarstvu kod armiranja i ojačavanja. Isporučuju se u raznim debljinama žice i otvorima oka, obično u rolama od 25 ili 50 metara, standardne visine 1000 mm. Mogu biti i plastificirana.

 • Pocinčana tkanina

  Pocinčane tkanine se izrađuju tkanjem pocinčane žice i mogu imati različite otvora oka i debljine žice. Najčešće se koriste kao sita, filteri, zaštita od insekata, u pčelarstvu itd.

 • Vibro ili tkano pletivo

  Vibro pletivo se izrađuje od polutvrde valovite svjetlovučene utkane žice. Služi za izradu ograda, pregradnih stijena, zaštite kod strojeva, liftova i dr. Isporučuje se u različitim debljinama žice i otvorima oka. Standardna je veličina ploča 1000×2000 mm, ali se može isporučiti i u drugim dimenzijama, na zahtijev kupca.